De laatste Jood in Afghanistan

Portret van Zabulon Simintov, voor zover bekend de laatste Jood die in Afghanistan woont. Rond de eeuwwisseling woonden er nog een paar duizend Joden in het land. Maar de meesten, waaronder ook Simintovs vrouw en dochters verhuisden de afgelopen jaren naar Israël.

Last Jew in Afghanistan faces ruin as kebabs fail to sell

Advertenties