Must Read: Aanslag op de vrijheid

“Aanslag op de vrijheid” van Ilija Trojanow en Juli Zeh verscheen in 2010, met als ondertitel Een kritisch betoog over de veiligheidswaan, de controlestaat en de aantasting van de burgerrechten. Veel duidelijker dan dit kunnen we het zelf niet zeggen. Nog steeds onverminderd actueel, essentiële lectuur.

“Nooit zou u iemand een blik in uw privézaken toestaan, en u wilt niet bespied of afgeluisterd worden. Maar wat als die persoon de staat of de wetenschap vertegenwoordigt? Zou u het dan wel toestaan? De bestrijding van terreur en criminaliteit en het gemak van betaalkaarten en virtuele vriendschappen houden een gevaar in: de transparante mens. Trojanow en Zeh waarschuwen hiervoor met dit geëngageerde betoog, dat veel mensen wakker zal schudden: te lang waanden we ons in een valse veiligheid; onze burgerrechten staan op het spel.”

Advertenties