New World Summit

New World Summit (NWS), geïnitieerd door de Nederlandse beeldende kunstenaar Jonas Staal, is een artistieke en politieke organisatie die zich de pertinente vraag stelt: kan de kunst een ruimte creëren voor organisaties wereldwijd die met systematische politieke uitsluiting geconfronteerd worden? Het antwoord is uniek en indrukwekkend: NWS bouwt en organiseert alternatieve parlementen waar stateloze politieke organisaties spreken wier recht tot zelfbeschikking hun is ontnomen, bijvoorbeeld middels internationale terreurlijsten en andere mechanismen.

The New World Summit is an artistic and political organization dedicated to providing “alternative parliaments” to host organizations that currently find themselves excluded from democracy.

Advertenties